Щодо протидії булінгу

Булінг (цькування) — діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

 
Батьки мають право:
— розказувати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
— вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 
Зобов’язані:
— сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
— виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
 
Педагогічні працівники:
— право назахист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
— зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
 
 
 
 
 
 
 
 

НАКАЗ № 4

18.02.2019

Про організацію роботи

з протидії булінгу

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою протидії випадкам булінгу

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальною за роботу з протидії булінгу заступника директора з навчально-виховної роботи Узулнікс О.Ю.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Узулнікс О.Ю.:

2.1. Скласти план роботи закладу з протидії булінгу на 2018/2019 навчальний рік.

До 22.02.2019

2.2. Забеспечити проведення профілактичних заходів з дітьми із залученням представників Національної поліції, ССД, ЦСССДМ.

Протягом навчального року

2.3. Скласти комісію з розслідування випадку булінгу.

По факту

2.4. У випадку встановлення факту булінгу терміново довести інформації до відома Управління освіти, національної поліції.

По факту

2.5. Провесті нараду з учителями  на тему «Організація та проведення профілактичної  роботи щодо  попередження   випадків   боулінгу

серед учасників освітнього процесу».

3. Практичному психологу Горбач М.М.:

3.1. Провести тестування учнів закладу щодо ознак схильністі до булінгу.

До 22.02.2019

3.2. Провести з учнями бесіди з попередження булінгу.

До 01.03.2019

3.3. Провести індивідуальну роботу з жертвами, агресорами, свідками.

 У разі виявлення булінгу

3.4. Надати вчителям, класним керівникам рекомендації щодо роботи з протидії булінгу.

До 01.03.2019

3.5. Проводити просвітницьку та профілактичну роботу з учасниками освітнього процесу з метою недопущення випадків булінгу

Упродовж начального року

3.6. Надавати індивідуальну психолого-педагогічну підтримку учасникам булінгу.

У випадку виявлення можливого булінгу

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                   Ю.В. Павіченко